ECOMMBX - Logo

The Fintech Trinity

ECOMMBX-The Fintech Trinity

Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σήμερα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και την αγορά εργασίας (πχ έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, τεχνολογία και εισοδηματικές ανισότητες κλπ) και πώς τις χειρίζεστε (πχ με πρόσληψη ατόμων από το εξωτερικό);
Φωτεινή Τσίκκου: Η μεγαλύτερη και διαρκής πρόκληση που έχουμε να διαχειριστούμε  ή αν θέλετε το μεγαλύτερο στοίχημα για εμάς είναι να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους του Οργανισμού μας όλα όσα χρειάζονται για να έρχονται κάθε πρωί στη δουλειά με τη ψυχή τους και με όρεξη. Αυτό είναι για εμάς το πιο σημαντικό. Όλες οι άλλες προκλήσεις που αφορούν είτε στη δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού, είτε στην εκπαίδευση και ανάπτυξή τους, πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν και μπορούμε να τις ξεπεράσουμε.

 

Η εκμάθηση και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό σας πώς εφαρμόζεται στην πράξη; Ποια άλλα εργαλεία παρέχετε στο προσωπικό σας για να κτίσουν την καριέρα τους;

Γεωργία Πίττα: Στην ECOMMBX χρησιμοποιούμε στοχευμένες διαδικασίες πρόσληψης και εκπαίδευσης. Τα στοιχεία του χαρακτήρα και η ικανότητα προσαρμογής είναι βασικά στοιχεία στη διαδικασία πρόσληψης. Στόχος της κάθε ομάδας είναι η ομαλή ενσωμάτωση κάθε καινούριου μέλους και η συνεχής ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως η ανταλλαγή γνώσεων, η εκπαίδευση κατά την εργασία (on the job training), όπως επίσης ποικίλες και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις  μέσω εξωτερικών συνεργατών. Παράλληλα, προωθείται η ανταλλαγή ιδεών με σκοπό την υιοθέτηση των καλύτερων από αυτών. Δημιουργήσαμε τις ιδανικές συνθήκες προσφέροντας σε όλους τον απαραίτητο χώρο και το έδαφος για να αναπτυχθούν και ταυτόχρονα να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Στην ECOMMBX όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό.

 

Με ποιους τρόπους επιτυγχάνετε employee engagement στην εταιρεία σας;

Γρηγόρης Δελλάς: Παρόλο που η τεχνολογία και οι αυτοματοποιημένες λύσεις βρίσκονται στην καρδιά των εργασιών μας, εντούτοις, οι άνθρωποι της εταιρείας αποτελούν την ψυχή της. Έχουν λόγο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την ευχέρεια να αναλάβουν ρόλους και έργα ευθύνης αποδεικνύοντας παράλληλα ότι μπορούν να αναρριχηθούν περαιτέρω στην ιεραρχία του οργανισμού. Για ένα fintech οργανισμό η συλλογικότητα και η ομαδική προσπάθεια είναι που κάνουν τη διαφορά.

 

Όροι όπως η ποικιλομορφία, η ένταξη και η ισότητα γίνονται όλο και πιο αναγκαίο μέρος των διαδικασιών και στρατηγικών για τους σύγχρονους οργανισμούς παρά προαιρετική μέριμνα. Εσείς λαμβάνετε πρωτοβουλίες για ενίσχυση αυτών των αξιών και πώς;

Φ.Τ.: Ζούμε σε μια κοινωνία, αρκετά πιο βελτιωμένη και ανεπτυγμένη συγκριτικά με το παρελθόν! H ποικιλομορφία στο οργανόγραμμα μας είναι εμφανής, με τις γυναίκες να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε νευραλγικές θέσεις. Πάντα και σύμφωνα με την κουλτούρα της εταιρείας, κρατάμε μια αδιάλλακτη στάση στην επιδίωξη και την εφαρμογή υψηλών προτύπων διαφάνειας και αξιοπιστίας που σχετίζονται με κάθε πτυχή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

 

Πώς εκτιμάτε πως θα επηρεάσουν την εταιρεία σας –που μάλιστα συνδυάζει την τραπεζική με την τεχνολογία- οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές και πιο ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη;

Γ.Π.: Η εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης και του machine learning μας παρέχει περισσότερα εργαλεία για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και κατ’ επέκταση να σχεδιάσουμε προϊόντα που ανταποκρίνονται σε αυτές. Στην ECOMMBX χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα εργαλεία για να εξάγουμε δεδομένα και πληροφορίες, όπως επίσης για ανάλυση και επεξεργασία. Το μεγάλο στοίχημα είναι η συνεχής παρακολούθηση και ενσωμάτωση των αλλαγών έτσι ώστε η ECOMMBX να συνεχίσει να αναπτύσσεται στον ίδιο ρυθμό.

 

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου επανήλθαν σε κανονικούς ρυθμούς μετά την πανδημία, ωστόσο η πανδημία διαμόρφωσε το πεδίο εργασίας με εργασία από το σπίτι, περισσότερη εξάρτηση πάνω στην τεχνολογία, διαμορφωμένο ωράριο εργασίας, αλλά και concepts όπως το employee burnout, κτλ. Πώς σχολιάζετε; Περιγράψτε μας το σημερινό εργασιακό μοντέλο της εταιρείας σας.

Γ.Δ.: Όντως, έχει αλλάξει ο τρόπος εργασίας ειδικά κατά την περίοδο και μετά την πανδημία. Από την άλλη όμως, όσο κι αν προσπαθήσουμε, το ανθρώπινο άγγιγμα, η προσωπική δέσμευση και η ενσυναίσθηση δεν μπορούν να εκφραστούν με ψηφία και αλγόριθμους. Εκεί που τελειώνει η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, ξεκινά η πραγματική ανθρώπινη δύναμη.

Κατά την περίοδο της πανδημίας εφαρμόσαμε το πρόγραμμα Work from Home με ιδιαίτερη επιτυχία. Το πρόγραμμα τώρα είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος για όσους αισθάνονται πιο άνετα να εργάζονται από το σπίτι για κάποιες μέρες για προσωπικούς τους λόγους. Επιπλέον, η εκ περιτροπής εργασία ήταν ένα εξίσου αποτελεσματικό και καλά αποδεκτό πρόγραμμα για τα μέλη της εταιρείας που έπρεπε να είναι παρόντα στο γραφείο λόγω της φύσης της εργασίας τους και να πραγματοποιούν διαδικτυακές συναντήσεις με πελάτες και συναδέλφους.

Επιπρόσθετα, η ECOMMBX είναι η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο που υλοποίησε επιτυχώς το τετραήμερο πρόγραμμα εργασίας, προσφέροντας στο προσωπικό της ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και δίνοντάς του περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να τον αξιοποιεί όπως εκείνο επιθυμεί. Τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά! Το τετραήμερο πρόγραμμα εργασίας ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ευημερία των ανθρώπων μας, αύξησε την παραγωγικότητα και την απόδοσή τους και μείωσε τις απουσίες σε μεγάλο βαθμό.

 

Ποια αποτελεί για σας τη μεγαλύτερη πρόκληση σχετικά με το μέλλον του τομέα όπου δραστηριοποιείστε;

 Φ.Τ.: Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τις υπηρεσίες και τις λύσεις που προσφέρουμε και το μεγάλο και διαχρονικό μας στοίχημα είναι να τις βελτιώνουμε διαρκώς χωρίς να υπονομεύουμε την αξιοπιστία μας. 

Αυτήν την περίοδο έχουμε λανσάρει μια νέα βάση η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ψηφιακού καταναλωτή του 21ου αιώνα. Η νέα μας έκδοση θα περιλαμβάνει αλλαγές στην εσωτερική τεχνολογική δομή της πλατφόρμας, αλλά το πιο σημαντικό θα είναι το ολοκαίνουργιο Front End – μια υπερσύγχρονη τεχνολογική εφαρμογή για Web Banking και Mobile Application, που είναι διαθέσιμο στο Google Play και Apple Store.

 

Η ECOMMBX είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία για τα κυπριακά δεδομένα. Θα λέγατε πως αποτελεί «φυτώριο» εξειδικευμένων επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού τομέα και ειδικά του χώρου των fintech?

Γ.Π.: Θεωρούμε ότι τα μέλη του προσωπικού της ECOMMBX έχουν αποκτήσει εξειδίκευση στον τομέα του fintech και οι γνώσεις και ικανότητες που έχουν αναπτύξει τους καθιστούν περιζήτητους επαγγελματίες στον χώρο. Η ECOMMBX κατάφερε να θεωρείται από τους ανθρώπους της, όχι μόνο ο εργοδότης αλλά και το δεύτερό τους σπίτι, η κατ’ επιλογή οικογένεια τους. Η επιτυχία όμως της ECOMMBX βρίσκεται στο γεγονός ότι καταφέρνει να διατηρεί το ποσοστό εναλλαγής προσωπικού (staff turnover) πολύ χαμηλό.

Share:

Sign up to our newsletter...and stay up to date with all our news!

Related Posts